Неповторимата Йорданка Христова – на гости в “Българан” на 11 юни 2022 г .